Book Overview

Kan ein reparere ein knust familie?

«Eg ville fortelje mor si historie, vår historie. Men det blei for nært, for uforståeleg. Alt det svarte og kvite eg trudde eg skulle ta tak i, flaut meir og meir saman til utydelege gråtonar for kvar side eg las i bøkene. Kven var ho eigentleg?»

Ein urovekkjande telefonsamtale driv Isak til å vende tilbake til bygda han vaks opp i, ein stad han for lengst trudde han hadde lagt bak seg. I møte med sin døyande far og søstera han aldri blir klok på, prøver han å komme nærmare si eiga historie: finne svar på kva som eigentleg skjedde med mora, og kven som har svike kven.

Vintertonar er ei historie om sanning, løgn og løyndommar og om stilla som høyrer heime imellom.

Vintertonar audiobook download free; mp3, aac, flac formats free available in our library is free unlimited for you. We provide copy of Vintertonar; in digital format mp3, aac, flac, ipod and other this book for free completely free of charge.

Vintertonar by Anders Totland audiobook

About The Author

Author Image

Anders Totland

Author bio missing.

Author Signature

Download ebook

Vintertonar ebook download free

Vintertonar audiobook download free