Book Overview

I eit skur på Kvanndal Kai deler tre framande ei flaske sprit ei natt opp mot jul. Ei mor og ei dotter køyrer innover dei farlege vegane i Hardanger – mora vil vise den likesæle tenåringsjenta kor ho sjølv kjem ifrå. Ein mann lagar 50 liter sider på bestilling, men det går ikkje heilt etter planen.

Novellene i «Hardanger» handlar om å reise bort og om å komme heim, og om å alltid bere med seg staden ein kjem ifrå. Eikemo skriv om det innforståtte og unike i det lokale og om det alle kan kjenne seg att i: fellesskap, vennskap og kjærleik og ambivalensen i relasjonane mellom menneske.

Hardanger audiobook download free; mp3, aac, flac formats free available in our library is free unlimited for you. We provide copy of Hardanger; in digital format mp3, aac, flac, ipod and other this book for free completely free of charge.

Hardanger by Marit Eikemo audiobook

About The Author

Author Image

Marit Eikemo

Author bio missing.

Author Signature

Download ebook

Hardanger ebook download free

Hardanger audiobook download free