Book Overview

En svensk skribent åker till Madrid för att få inspiration till sitt nästa projekt. I en bar träffar hon en man som tror sig vara förföljd av skaparna till en ljusskygg nätshow som han medverkat i. Han ber henne gömma honom, och i gengäld berättar han sin historia. Det blir upptakten till ett möte mellan skribenten och den diaboliska mirakelgöraren Lucia - ett möte som till slut tvingar skribenten att fatta ett ödesdigert beslut kring sin egen inre essens."Köttets tid" är en roman om människans behov av andlighet - dock med fötterna långt nere i en ytterst oandlig verklighets gyttja. Det är också en undersökning av köttet, kött i olika stadier, skepnader och konstellationer.

Köttets tid audiobook download free; mp3, aac, flac formats free available in our library is free unlimited for you. We provide copy of Köttets tid; in digital format mp3, aac, flac, ipod and other this book for free completely free of charge.

Köttets tid by Lina Wolff audiobook

About The Author

Author Image

Lina Wolff

Author bio missing.

Author Signature

Download ebook

Köttets tid ebook download free

Köttets tid audiobook download free