Author bio

Author Image

Olaug Nilssen - book author

Fekk sitt store gjennombrot med Få meg på, for faen i 2005. Boka braut tabu knytte til ungdom og seksualitet og blei definerande for ein heil generasjon. Sidan den gong har ho skrive bøker i mange sjangrar og markert seg som ei uvanleg og viktig stemme i norsk litteratur. I boka og teaterstykket Stort og stygt tematiserer ho det å vere forelder for eit barn som ikkje er som dei andre, for første gong. Med Tung tids tale bryt ho igjen tabu, denne gongen med ei uvanleg openheit om det å vere mor til eit sterkt funksjonshemma barn.

Olaug Nilssen is the author of books: Tung tids tale, Få meg på, for faen, Ikkje tenk på det, Vi har så korte armar - tilstandsrapportar, Kjøkenbenkrealisme - ærlege historier om tidsklemma, Stort og stygt, Hybrideleg sjølvgransking, Olaug Nilssen les Anne-Cath. Vestly, Innestengt i udyr : roman, Meningen med sex : noen kunstneriske, populærkulturelle og vitenskapelige undersøkelser

Author Signature

Author Books

#
Title
Description
01
Dette er inga heltehistorie. Det er ei kjærleikshistorie. «- Der er bilde av mamma, sa du, frå baksetet. - Kor er mamma? svarte eg, frå framsetet. Du brukte lang tid på å formulere deg, fordi språket ditt var i ferd med å gå i oppløysing, eller fordi du leitte etter ei poetisk linje. - På øyret til bilen.» Ein liten gut mistar språket og forandrar personlegdom. For mora byrjar ein kamp, først for å forstå kva som skjer med guten, og så for å få hjelp til å gi han den omsorga og oppfølginga han treng. Familien er plutseleg i ein svært utfordrande livssituasjon, og dei må igjennom lange og utmattande prosessar for å få hjelp. Mødrer skal aldri gi opp, blir det sagt, men kva er aksept, og kva er å gi opp? Tung tids tale er ei sterk historie om å vere foreldre til eit autistisk barn. Om kampen for at barnet skal bli sett som den han er, og få den støtta han og familien treng.
02
Alma får si seksuelle oppvakning når Artur er borti henne med pikken, og er i dei følgjande vekene nærmast svimeslått av uforløyst begjær. Maria vil at nokon skal sjå korleis ho lir i jobben som vaskehjelp, og planlegg å skrive eit føredrag i sosiologi som skal bli så godt og viktig at media plukkar det opp og gjer henne til kjendis. Kona til Sebjørn får si feministiske oppvakning då det ein dag går opp for henne at verken dei åtte ungane hennar eller Sebjørn verdset husarbeidet ho gjer og omsorga ho yter. Ho drøymer om fast jobb, og reiser til Oslo for å demonstrere mot nedlegging av Skoddeheimen nepeforedling AS.
03
Forlagets omtale:

Slagferdig og uhøgtideleg om norsk bokbransje.

Forfattaren Oddlaug Nilstun har fått seg jobb i marknadsavdelinga i eit forlag etter at skrivinga har gått i stå. Saman med Siss og Unn, to garva forlagsmenneske, skal ho halde i lanseringa av den første boka til den kjende forfattaren Michel Sørbrøt på ti år - ein ekteskapsroman. Han er elska og hata, eit provoserande geni - men er den nye boka noko særleg? Kva meiner ekskona? Og kvifor er det så viktig for Oddlaug å vere ven med Michel på Facebook?

Ikkje tenk på det er ein uhøgtideleg satire i seks scenar om litteraturbransjens meir eller mindre skuggelagde krikar og krokar. I ein stil vi kjenner godt, skriv Nilssen kløktig og humoristisk om aktuelle debattar kring pengedrivet, kritikarstanden og kulturmannen, om nettverk, røyndomslitteratur og #me too - attkjenneleg for mange i eit lite og lesande land som Noreg.
04
Vi har så korte armar er ei svært humoristisk og original forteljing om Ølgjer og Liv, om å vekse opp på ein liten plass, kome til ein litt større by og å leite etter kjærleiken.

I Skoddeheimen er det fint å bu, synest dei som framleis bur der. Men Ølgjer og Liv har reist derifrå, dei vil begge til byen. Der treffer dei kvarandre, har eit forhold og går frå kvarandre igjen, og formidlar gjenkjenneleg studenttid og skrå tilbakeblikk til sin "bondske" oppvekst.
08
«Kvifor appellerer denne familien med åtte små, to store og ein lastebil til mine barn med ein familie på tre små, to store og ein elbil?»
Anne-Cath. Vestly er kjend som «heile Noregs mormor». Men kva om ho faktisk var bestemora di? Det har Olaug Nilssen tenkt ganske mykje på. I familien hennar går det nemleg eit rykte om at Vestly var kjærast med farfaren, og den innbilte slektskapen har ført dei saman på eit vis. Men no les Nilssen Anne-Cath. Vestly med eit friskt og kritisk blikk. Kan vi verkeleg tru på lykka i familien med dei åtte ungane, så fattige som dei er? Finst det noko i desse bøkene som barna i dag kan kjenne seg igjen i?
10
This book is presented in both Norwegian and English
English title: The Meaning of sex : a selection of artistic, popular and scholarly explorations'


Hva er egentlig meningen med sex?
Seksualiteten kan virke som et overskuddsfenomen som ikke spør etter mening. Samtidig er sex tydelig til stede i samfunnet – og overlesset av betydning. Tittelen på denne boka kan leses helt bokstavelig: Dette er en bok om meningen med sex, om seksualitetens betydninger. Her undersøkes brytninger, forskyvninger og bekreftelser i seksualitetens betydningsunivers. Det belyses fra vell av synsvinkler: kjønn, etnisitet, klasse, estetikk og politikk. Visuelle og tekstlige bidrag presenterer punktnedslag i kunst, litteratur, film, pornografi og forskning. Sammen belyser de viktige samfunnsmessige og kulturelle spørsmål knyttet til kropp, kjønn og seksualitet. I samtidens kunstneriske, litterære og forskningsmessige ytringer, kan en mer subtil utforsking av seksualiteten komme til uttrykk. Deres undersøkelser av identitet, kropp og kjønn låner ofte trekk fra massemedierte representasjoner, men representerer samtidig et mulighetsrom for ny betydnings- og kunnskapsproduksjon. Her begynner ”meningen med sex”.