Author bio

Author Image

قاسم هاشمی‌نژاد - book author

قاسم هاشمی‌نژاد (متولد ۱۳۱۹) نویسنده، مصحح و مترجم ایرانی است. مشهور‌ترین اثر وی فیل در تاریکی از مهم‌ترین آثار در ژانر پلیسی ایرانی محسوب می‌شود.

آثار

داستانی

فیل در تاریکی، کتاب زمان، ۱۳۵۸
تک‌چهره در دو قاب، ، ۱۳۵۹
راه و بی‌راه: فیلم‌نامه، (کارگردان: سیامک شایقی)، ۱۳۷۱
خیرالنساء (۱۲۷۰-۱۳۶۷): یک سرگذشت، کتاب ایران، ۱۳۷۲
عشق‌نامۀ ملیک مطران: یک فیلم‌نامه، مرکز، ۱۳۷۷

کودکان

توی زیبایی راه می‌روم: ۲۶ شعر از بر و بچه‌های چی مایو، مرکز (کتاب مریم)، ۱۳۷۰
قصهٔ اسد و جمعه، مرکز (کتاب مریم)، ۱۳۷۰

شعر

گواهی عاشقی اگر بپذیرند، کتاب ایران، ۱۳۷۳
پری خوانی ، ۱۳۵۸

تصحیح و نقد

سفرنامه‌ی ناصرخسرو قبادیانی مروزی، ناصرخسرو قبادیانی، زوار، ۱۳۶۹
در ورق صوفیان: سه مقاله در حوزهٔ عرفان، ساحت، ۱۳۸۴
قصه‌های عرفانی: تعریف، تبیین، طبقه‌بندی، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، ۱۳۸۸
حکایت‌های عرفانی: ۲۰۱ گزیدۀ روایی از دفتر معرفت‌پیشگان، حقیقت، ۱۳۸۹

ترجمه

کارنامۀ اردشیر بابکان: از متن پهلوی، -، مرکز، ۱۳۶۹
مولودی: نمایش منظوم، تی. اس. الیوت، مرکز، ۱۳۷۷
بشنو، آدمک، ویلهلم رایش، کتاب ایران، ۱۳۸۰
خواب گران، ریموند چندلر، کتاب ایران، ۱۳۸۱
من منم: کتابی دربارۀ خودکاوی، راتان لعل، ، ۱۳۸۲
آوادوگیتا: سرود رستگاری: کهن‌ترین متن وحدت وجود، داتاتریا، ثالث، ۱۳۸۳
کتاب ایوب: منظومۀ آلام ایوب و محنت‌های او در عهد عتیق و مقایسۀ تطبیقی با پنج متن کهن فارسی، هرمس، 1386

قاسم هاشمی‌نژاد is the author of books: فیل در تاریکی, خیرالنساء, سیبیّ و دو آینه ؛ در مقامات و مناقب عارفان فره مند, عشق گوش، عشق گوشوار, پری‌خوانی, گواهی عاشق اگر بپذیرند, بوته بر بوته, بازخرید دیاران گمشده, حکایت‏‌های عرفانی : ۲۰۱ گزیده روایی از دفتر معرفت‏‌پیشگان, رساله در تعریف، تبیین و طبقه بندی قصه های عرفانی

Author Signature

Author Books

#
Title
Description
02
یک سرگذشت
03
تمثيل سيبي و آينه از يك عارف قرن هفتمي سالكان را وسيله توضيحي گشت براي بيان حقيقت توحيد عارفان فره مندي كه پايگاه و نكوانگاري آنها مبناي اين دفتر شده است.
اگر از گوناگوني نامها بگذريم كه هم سبب شناسايي و هم سبب تمايز آنهاست در واقع داريم از يك تن واحد از يك روح رهائي يافته سخن مي گوئيم.
04
عنوان این مجموعه مقالات ناظر به مثلی‌ست که در مثنوی معنوی مولانا، جلال الدّین محمد بلخی، آمده است:
پیش مومن کی بود این غصه خوار
قـدر عشـق گـوش عشــق گـــوشوار
نگارنده بارها در میان نوشته‌ها و صحبت ‌هایش، به کنایه و صریح، گفته است که عشق و علاقه به فرهنگ ایران – گوش – با ابزار آن به مظاهرش – گوشوار – فراهم می‌آید. آن تنوع موضوعی در کارهای نویسنده این مقالات دیده می‌شود از همین تعلّق خاطر مایه می‌گیرد.
05
‫پری‌خوانی عنوان مجموعه شعری‌ است که تنها یک بار و آن هم به هزینه‌ خود شاعر در بهمن‌ماه ۱۳۵۸ منتشر شده. قاسم هاشمی‌نژاد در یادداشت ابتدای کتابش چنین می‌نویسد: "این دفتر گزیده‌‌ای‌است از شعرهایی که اغلب آنها طی یکی/دو سال گذشته نوشته شده‌اند؛ شعرهایی با نیت فروتنانه و حاصل اعتقاد به ارزش‌های ساده و قدیم دل. شعرهای با هدف دامن گشوده‌تر و به قصد نوعی بازنویسی تاریخ قوم از طریق چهره‌ها و یادگار‌ها برای دفتری دیگر و دورانی فرزانه‌تر باقی می‌مانند."
10
هدف بنیادین این رساله طرح یک مطالعه مقدماتی درباره قصه های عرفانی است. بخش اول، در تعریف، کوششی است برای بازشناختن قصه های عرفانی، و یافتن تمایزات میان قصه های عرفانی و غیرعرفانی یا عرفانی نما. فروشکستن برخی بدفهمی ها و فرانمودن نمونه های راستین و مصداق های بارز هدف این بخش است. بخش دوم، در تبیین، به دو گوهر یکپاره و غیرقابل تفکیک ساختار و مضمون در قصه های عرفانی می پردازد. نظر مولفان قدمائی را دراین باره بازمی شکافد و به گرایش های تازه ای که در جامعه، به لحاظ متاثر شدن از فرهنگ نقد ادبی مغرب زمین، پیدا شده است می پردازد. بخش سوم، در طبقه بندی، به مساله مقوله بندی و تقسیمات قدمائی و زمینه اندیشگی چنین تقسیماتی اختصاص دارد. حرف سر این است که قصه های عرفانی، به رغم کوچکی ساختمان پیکره شان، داعیه بزرگ دارند: آنها نمون و نمودی از کل بیکرانه ای هستند که به عنوان هستی می شناسیم.